Israel Plads Kodaň

Kompletná

publikácia

manuálu

M

MANUÁL

TVORBY VEREJNÝCH

PRIESTRANSTIEV

MESTA PREŠOV

Manuál predstavuje koncepčný, informatívny materiál, ktorého hlavným cieľom je definovať základné pravidlá
pri tvorbe verejných priestranstiev.

Verejné priestory do značnej miery formujú atmosféru mesta. Materiálna krajina patrí medzi charakteristické znázornenie mestského priestoru a verejný priestor je jeho charakteristickým prvkom.

 
Verejný priestor

Priestor môžeme všeobecne chápať ako fyzické trojrozmerne organizované prostredie, ktoré obklopuje každú bytosť. Za verejný priestor tak môžeme označiť verejne prístupnú fyzickú časť prostredia.

Verejné priestranstvo

Verejné priestranstvo je pre potreby dokumentu každý priestor, ktorý je fyzicky prístupný každému bez obmedzení a je podmnožinou verejného priestoru.

Kritériá kvality verejných priestorov

Kvalitné verejné priestory sú základom kvality života
v meste pre jeho obyvateľov
a návštevníkov.

 

VerejnéPriestory

Kontakt

Architektonické štúdio Atrium, s.r.o.

Mlynská 27,

040 01 Košice
Slovensko

 

T:  +421 55 623 15 87
M: +421 907 458 406

 

info@verejnepriestory.sk 
www.verejnepriestory.sk

  • Black Facebook Icon