top of page
Kritériá kvality verejných priestorov

Verejné priestory sú kostrou hmotovo-priestorovej štruktúry, ktorá ich obklopuje. Sú tak priamo tvorené a ohraničené budovami. Verejné priestory tvoria tvár mesta, ako spojeného organizmu a preto sú založené na kompozícii a vzájomnej hierarchii. Práve skrz verejné priestory vnímame tvár a identitu mesta. Kvalitné verejné priestory sú tak základom kvality života v meste pre jeho obyvateľov a návštevníkov.
Verejné priestory a ich kvalita sa tak znova stáva kľúčovou témou plánovania. Miera kvality verejných priestorov predovšetkým určuje druh aktivít, aké sa v nich odohrávajú, a mieru času, ktorý v nich strávime. Sú to práve ľudia, ktorý skrz svoje aktivity vytvárajú verejný život mesta. Skrz verejné priestory objavujeme mestskú kultúru, charakter jej spoločnosti, ale aj jednotlivcov.

Kvalitný verejný priestor je stojí na rozmanitosti založenej na princípoch polyfunkčnosti, združovania, vrstvenia a taktiež participácie budúcich užívateľov. Stáva sa tak z neho atraktívny, bezpečný a živý priestor. Dôraz sa kladie na ľudskú mierku, kedy sú verejné priestory tak tvorené s ohľadom na ľudskú ergonómiu, estetiku a rýchlosť pešej chôdze. Práve tá je hlavným determinantom života vo verejnom priestore a jeho kvality.

bottom of page