Kritériá kvality verejných priestorov
Mestské nábrežie / Kodaň
Mestské nábrežie / Kodaň
press to zoom
Cyklo garáže / Kodaň
Cyklo garáže / Kodaň
press to zoom
Mestska trieda / Rotterdam
Mestska trieda / Rotterdam
press to zoom
Mestská ulica / NYC
Mestská ulica / NYC
press to zoom
Vnútroblok / Kodaň
Vnútroblok / Kodaň
press to zoom
Námestie / Kodaň
Námestie / Kodaň
press to zoom

Verejné priestory sú kostrou hmotovo-priestorovej štruktúry, ktorá ich obklopuje. Sú tak priamo tvorené a ohraničené budovami. Verejné priestory tvoria tvár mesta, ako spojeného organizmu a preto sú založené na kompozícii a vzájomnej hierarchii. Práve skrz verejné priestory vnímame tvár a identitu mesta. Kvalitné verejné priestory sú tak základom kvality života v meste pre jeho obyvateľov a návštevníkov.
Verejné priestory a ich kvalita sa tak znova stáva kľúčovou témou plánovania. Miera kvality verejných priestorov predovšetkým určuje druh aktivít, aké sa v nich odohrávajú, a mieru času, ktorý v nich strávime. Sú to práve ľudia, ktorý skrz svoje aktivity vytvárajú verejný život mesta. Skrz verejné priestory objavujeme mestskú kultúru, charakter jej spoločnosti, ale aj jednotlivcov.

Kvalitný verejný priestor je stojí na rozmanitosti založenej na princípoch polyfunkčnosti, združovania, vrstvenia a taktiež participácie budúcich užívateľov. Stáva sa tak z neho atraktívny, bezpečný a živý priestor. Dôraz sa kladie na ľudskú mierku, kedy sú verejné priestory tak tvorené s ohľadom na ľudskú ergonómiu, estetiku a rýchlosť pešej chôdze. Práve tá je hlavným determinantom života vo verejnom priestore a jeho kvality.